SIA “D & S” īsteno LEADER projektu konkursa 6.kārtā atbalstīto projektu “Zobārstniecības pakalpojumu modernizācija Ādažu novadā”

22.06.2021.

Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā atklāta projektu konkursa 6.kārtā, kas tika veikts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcības “Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana” ietvaros, SIA “D & S” saņēma līdzfinansējumu projekta “Zobārstniecības pakalpojumu modernizācija Ādažu novadā” ar Nr.21-04-AL16-A019.2105-000002 īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas bija 28 690,00 EUR, no kurām 17 215,04 EUR bija attiecināmas un no tām 70 % ELFLA finansējums tika saņemts 12 050,53 EUR apmērā.

Projekta ietvaros tika iegādāta moderna stomatoloģijas iekārta “Anthos A3” (ražotājs “Cefla”, Itālija), kas ļauj veikt kvalitatīvas stomatoloģiskās manipulācijas.


Stomatoloģijas iekārtā ietilpst: pacienta krēsls, kas nodrošina ērtības gan pacientiem, gan stomatologam, ārsta instrumentu vadības panelis ar iespēju programmēt un saglabāt atmiņā dinamisko instrumentu darba parametrus, hidrobloks, kas nodrošina autonomu ūdens padevi un asistenta bloks uz pagriežamas konsoles.  

Jaunā stomatoloģiskā iekārta ļauj izmantot dažādus instrumentus un vienā pacienta apmeklējuma laikā ārsts var paveikt vairāk un strādāt efektīvāk, jo ir pieejams vienlaicīgi plašāks instrumentu un rīku klāsts.

SIA “D & S” mērķis ir nodrošināt maksimāli mūsdienīgas, modernas un jaunākajām tehnoloģijām atbilstošas zobārstniecības iekārtas, lai tuvākiem un tālākiem pacientiem būtu patīkami ārstēties un galvenais – bez bailēm! Tāpēc – būsiet mīļi gaidīti uz stomatoloģijas kabinetu Ādažos, Gaujas ielā 13/15.

 

visi_logo_kopa.jpg