Izdots buklets par vietējā mantojuma veicināšanu uzņēmējdarbības vidē

15.06.2020.

Inovācija un mantojums ir priekšstati, kas īsti neasociējas viens ar otru. Vēsture un tradīcijas atšķiras no mūsdienīguma. Bet jūs varat parādīt vietējo mantojumu citādākā, pārsteidzošākā veidā, lai to atklātu no jauna. Ir vērts ieintriģēt apmeklētājus, pievērst iedzīvotāju uzmanību, piesaistīt un ieinteresēt to, kas attiecīgajā reģionā ir pievilcīgs gadiem ilgi. /citāts no bukleta “Labas prakses kodekss”/

2019.gada janvārī, uzsākot projektu “Gudra pieeja vietējā mantojuma saglabāšanā”, biedrība “Gaujas Partnerība” vēlējās apkopot ieteikumus, atziņas un piemērus par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, vietējā mantojam saglabāšanu un attīstību ar inovatīvām metodēm. Projekts tika īstenots sadarbībā ar citām vietējām rīcības grupām no Latvijas (“Jūrkante”), Polijas (“Zakole Dolnej Wisły”, “Vistulla Terra Culmensis “Development through Tradition””) un Horvātijas (“Gorski Kotar”).

Lai realizētu izvirzīto mērķi, Projekta ietvaros tika organizētas trīs pieredzes apmaiņas vizītes, kurās piedalījās Ādažu un Salacgrīvas uzņēmēji, tūrisma un izklaides industrijas pārstāvji, un personas, kas darbojas kultūras un vides mantojuma saglabāšanas jomā. 2019.gada maijā Latvijā tika uzņemti sadarbības partneri no Polijas, lai piedāvātu viņiem iespēju iepazīties ar vietējo uzņēmēju pieredzi un Latvijas kultūru. Savukārt 2019. gada augustā un septembrī notika līdzīgas pieredzes apmaiņas vizītes uz Poliju un Horvātiju.

Visās trīs dalībvalstīs tika organizētas radošās darbnīcas un gatavota informācija bukletam “Labas prakses kodekss” – par inovatīvām vietējā mantojuma popularizēšanas formu jomām. Atbilstoši plānotajam, buklets tika izdots Projekta noslēgumā – 2020.gada jūnijā un šobrīd ar to var iepazīties ikviens interesents. Buklets drukātā veidā Ādažu novadā pieejams biedrībā “Gaujas Partnerība” un Ādažu novada domē, savukārt elektroniski tas pieejams biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv.

bukleta_makets_latviesu_val.s2.jpg   bukleta_makets_anglu_val.s2.jpg

Aicinām izpētīt bukletu un aizdomāties – kā mēs katrs varētu sekmēt Ādažu novadā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu!

9_VRG_logo_kopa.png