Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros ir iesniegti 10 projektu iesniegumi

20.03.2020.

Laika posmā no 2020.gada 17.februāra līdz  17.martam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 5.kārtā.

Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Kopējais 5.kārtā pieejamais publiskais finansējums bija 29 452,29 EUR un maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam bija 30 000 EUR. Šajā kārtā projektu iesniegumus varēja iesniegt tikai 1.1. rīcībā Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Konkursa 5.kārtā tika iesniegti 10 projektu iesniegumi, kuros pieprasītā publiskā finansējuma summa ir 130 211,88 EUR, kas vairāk kā četras reizes pārsniedz pieejamo finansējumu.

Informējam, ka tagad mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas biedrības vērtēšanas komisija izvērtēs to atbilstību biedrības "Gaujas Partnerība" sabiedrības virzītas vietējai attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam, tos saaranžējot pēc iegūto punktu skaita. Tālāk vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā to vērtēšanai atbilstībai Ministru kabineta noteikumu prasībām tiks nodoti tikai no biedrības puses atbalstītie projekti.

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 11.03.2020. paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī LR Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka biedrība “Gaujas Partnerība” neorganizēs tikšanās ar projektu iesniedzējiem, bet ja būs nepieciešama papildus informācija projekta vērtēšanai tā tiks nosūtīta katram projekta iesnieguma iesniedzējam.