Biedrības “Gaujas Partnerība” darbība ārkārtas situācijā

14.03.2020.

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 11.03.2020. paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī LR Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, arī biedrībā “Gaujas Partnerība” tiks ievēroti vairāki pasākumi vīrusa izplatīšanās novēršanai.

Informējam, ka laika posmā no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. biedrība nesniegs klātienes konsultācijas, neorganizēs tikšanās ar projektu iesniedzējiem un nerīkos citus publiskus pasākumus. Visas konsultācijas tiks organizētas elektroniski vai telefoniski. Korespondence tiks pieņemta biedrības pastkastītē pie biroja ēkas Pirmā ielā 38A, Ādažos.

Biedrības pakalpojumus līdz ārkārtas situācijas beigām varēs saņemt:

Atgādinām, ka projektu iesniegumus 5.kārtas ietvaros līdz 17.03.2020. ir jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Ņemot vērā ierobežoto darbību visās iestādēs, aicinām neatstāt iesniegumu iesniegšanu līdz pēdējai dienai!