Aicinām piedalīties aptaujā par LEADER programmas nepieciešamību Ādažu novadā

02.02.2020.

Cienījamie Ādažu novada uzņēmēji, iestāžu pārstāvji un iedzīvotāji, lūdzam piedalīties biedrības “Gaujas Partnerība” organizētajā aptaujā. Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada uzņēmēju, iestāžu un iedzīvotāju domas par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību, biedrības Vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam ieviešanas gaitu un pienesumu Ādažu novada teritorijas attīstībai, kā arī noteikt biedrības turpmākos darbības virzienus 2021.-2027.gada plānošanas periodā.

Aptauja notiek no 01.02.2020. līdz 30.04.2020. Aptauja tiek veikta elektroniski (https://forms.gle/SGGiLdXqfyN9QWjn8). Tā ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Viedtālruņu lietotāji aptauju var aizpildīt: kods.png

 

visi_logo_kopa.jpg