Ar svinīgu pasākumu atklātas Garkalnes olimpiskā centra izveidotās nojumes

24.10.2019.

Īstenojot LEADER projektu “Jauna centra izveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas multi-funkcionālas nojumes Garkalnes ciemā, Ādažu novadā”, biedrība “Garkalnes olimpiskais centrs” 2019.gada rudenī izbūvēja divas publiski pieejamas nojumes: vienu pie Gaujas, otru – esošajā sporta laukumā. Nojumju izbūve ir kārtējais biedrības projekts, kas sekmēs Garkalnes ciema un citu Ādažu novada iedzīvotāju kopā būšanu, iesaistīšanos sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

Abu multi-funkcionālo nojumju atklāšana notika 2019. gada 24. oktobrī, kurā piedalījās vietējie iedzīvotāji, biedrības “Garkalnes olimpiskais centrs” biedri, biedrības “Gaujas Partnerība” pārstāvji un Ādažu novada domes deputāti un pārstāvji, kā arī pārstāvji no Gruzijas pašvaldībām, kuri ir ieradušies Latvijā pieredzes apmaiņā.