Uzsākts Latvijas, Polijas un Horvātijas sadarbības projekts “Gudra pieeja vietējā mantojuma saglabāšanā”

26.01.2019.

2019. gada janvārī tika apstiprināts biedrības “Gaujas Partnerība” starpteritoriālais sadarbības projekts “Gudra pieeja vietējā mantojuma saglabāšanā” (Projekts). Projektu realizēs biedrība “Gaujas Partnerība” un biedrība “Jūrkante” sadarbība ar Polijas un Horvātijas vietējām rīcības grupām. Galvenais Projekta mērķis ir izveidot kopīgu informatīvo materiālu – “Labās prakses kodeksu”, kurā tiks apkopoti ieteikumi, atziņas un piemēri par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, vietējā mantojam saglabāšanu un attīstību ar inovatīvām metodēm.

Projekts tiks īstenots no 2019. līdz 2020.gadam. Lai realizētu izvirzīto mērķi, Projekta ietvaros tiks organizētas trīs pieredzes apmaiņas vizītes, kurās tiks aicināti piedalīties Ādažu un Salacgrīvas uzņēmēji, tūrisma un izklaides industrijas pārstāvji, un personas, kas darbojas kultūras un vides mantojuma saglabāšanas jomā. Šī gada maijā uzņemsim ciemos sadarbības partnerus no Polijas un piedāvāsim viņiem iespēju iepazīties ar vietējo uzņēmēju pieredzi un Latvijas kultūru. Savukārt augustā un septembrī dosimies pieredzes apmaiņas vizītēs uz Poliju un Horvātiju.

Visās trīs dalībvalstīs tiks organizētas radošās darbnīcas, kurās tiks aicināti piedalīties visi interesenti. Darbnīcu laikā tiks sagatavota informācija bukletam. Ar sagatavoto “Labās prakses kodeksu” būs iespējams iepazīties projekta noslēgumā.

Aicinām visus interesentus sekot līdzi informācijai biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv, vietējā laikrakstā “Ādažu Vēstis”, Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv, kā arī iesaistīties Projekta ietvaros organizētajos pasākumos! Ja ir radusies interese par Projektā plānotajām aktivitātēm, aicinām sazināties ar biedrības “Gaujas Partnerība” sadarbības projektu koordinatori Agitu Dilāni, rakstot uz e-pastu: agita.dilane@gaujaspartneriba.lv.

 

9_VRG_logo_kopa.png