Aptauja iedzīvotājiem par LEADER projektiem Ādažu novadā

02.09.2018.

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji, lūdzam piedalīties iedzīvotāju aptaujā par LEADER projektu ietekmi uz Ādažu novada attīstību!

Kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai īstenotu biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (Stratēģija), kuras vīzija ir: Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi. Pamatā tas tiek darīts, īstenojot LEADER projektus.

LEADER projektus īsteno Ādažu novadā strādājošie uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas, kas bija iesniegušas projektu iesniegumus biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajos projektu konkursos, atbilstošas biedrības Stratēģijai, kā arī saņēmušas Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA finansējuma piešķiršanu. Šādā veidā Ādažu novada teritorijā pēdējo 3 gadu laikā tika atbalstīti 11 LEADER projekti, t.sk., 4 uzņēmējdarbības projekti, 2 teritorijas labiekārtošanas projekti un 5 projekti sabiedrisko aktivitāšu atbalstam (vairāk informācijas par projektiem skatīt biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv). Vēl daži projekti tiek vērtēti Lauku atbalsta dienestā.

Lai novērtētu, cik nozīmīgs ir bijis / būs LEADER projektu ieguldījums novada attīstībā, kā arī noteiktu, kurās jomās turpmāk novirzīt ELFLA finansējumu, lai vēl sekmīgāk īstenotu Stratēģijas vīziju, tiek veikta iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis – noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Ādažu novadā īstenoto LEADER projektu ietekmi uz vietējās teritorijas attīstību, kā arī sniegtu priekšlikumus biedrības “Gaujas Partnerība” Stratēģijas izmaiņām.

Aptaujā aicināts iesaistīties un savu viedokli izteikt ikviens Ādažu novada iedzīvotājs. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Anketu var aizpildīt elektroniski: https://goo.gl/forms/pa8huXkHZtpJgZXH3.

RQ_kods_iedzivotaju_aptaujai.png

Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast un aizpildīt šeit:

Aptauja tiek veikta no 01.09.2018. līdz 01.10.2018.

Anketas aizpildīšanai var būt nepieciešamas 5-10 min.

Jau iepriekš – paldies par aptaujai veltīto laiku! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis!

 

visi_logo_kopa.jpg