Apstiprināts biedrības “Gaujas Partnerība” projekts “Atpūtas vietu izveide pie Gaujas – Iļķenē un Āņos”

03.06.2018.

Lai novadam piesaistītu tūristus un arī vietējiem iedzīvotājiem sniegtu iespēju vairāk atpūsties skaistās vietās Ādažu novadā, biedrība 2016.gadā izveidoja atpūtas vietas pie diviem nozīmīgiem ūdensobjektiem, kas atrodas Ādažu novadā: Baltezerā, pie Mazā Baltezera un pie Gaujas tilta Ādažos. Šogad, lai popularizētu velo infrastruktūru Ādažu novadā un ieinteresētu velobraucējus izmantot jaunos novadā izveidotos velo maršrutus, biedrība vēlas izveidot atpūtas vietas pie Gaujas – Iļķenē un Āņos. Tādēļ  tika sagatavots projekta “Atpūtas vietu izveide pie Gaujas – Iļķenē un Āņos” pieteikums Ādažu novada domes izsludinātajā atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2018”.

Projekta ietvaros biedrība vēlas izveidot vēl divas atpūtas vietas pie Gaujas – Iļķenē un Āņos, upes pretējos krastos – vietās, kas atrodas netālu no velo maršrutiem Nr.10 un Nr.137. Abas minētās vietas nav izvēlētas nejauši – blakus tām abām pienāk ceļi (Iļķenes ceļš un Āņu ceļš), kā arī to tuvumā kādreiz bija Āņu tilts.

Katrā no projekta īstenošanas vietām plānots uzstādīt 1 galdu, 2 solus un 1 informācijas stendu. Vienu no projekta īstenošanas vietām (Iļķenē) plānots pozicionēt arī kā laivu izcelšanas / nolaišanas vietu. Savukārt vietā, kur sākas Ādažu novads, plānots uzstādīt baneri, kas būtu kā norāde, ka laivotāji ir šķērsojuši Ādažu novada teritoriju.

Projekts tika apstiprināts un ir uzsākta tā īstenošana.