Lepojies – Dižprojekts 2017

11.01.2018.

Ir uzsākta projektu konkursa “Dižprojekts”  kandidātu pieteikšanu 2017. gada Dižprojekta titulam!

Šogad jau 7. reizi noteiksim LEADER Dižprojektu – Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. 

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 

Biedrība “Gaujas Partnerība” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā ”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā 

ĪSTENOTĀJS: Biedrība «GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS»

VIETA:  Ādažu novads, Garkalnes ciems

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Jānis Vaivads

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  06.2016.-11.2017.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 27 077,13  EUR , ELFLA publiskais finansējums  24 369,42 EUR 

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izveidot sporta aktivitāšu centru Garkalnes ciemā, Ādažu novadā, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu ar LED gaismekļiem un cieto segumu, tādējādi dažādojot Garkalnes ciema iedzīvotāju sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās sporta aktivitātēs un sporta infrastruktūras uzturēšanas pasākumos, rezultātā stiprinot Ādažu novada iedzīvotāju aktivitāti un uzlabojot to sporta, veselības un sociālo dzīves kvalitāti kopumā.

Projekta aktivitātes:

  • Garkalnes ciema daudzfunkcionālajam āra sporta laukumā ierīkot LED gaismekļus 120 m garumā.
  • Garkalnes ciema daudzfunkcionālajam āra sporta laukumā ierīkot cieto segumu 735 mplatībā.

Šogad "Dižprojekta" titulu iegūs projekts, kas tiks izvirzīts VRG balsojumā, tomēr arī sociālo tīklu populārākajā projekta īstenotāji saņems īpašo pārsteigumu!

Links uz Dižprojekts 2017 aprakstu un visu projektu uzskaitījumu: http://llf.partneribas.lv/archives/4343


Par mūsu projektu: 
LLF mājas lapā: http://llf.partneribas.lv/archives/4460
Draugiem.lv: https://www.draugiem.lv/llf/gallery/?pid=444973184
Facebook.com: 
https://www.facebook.com/laukuforums/photos/a.1557561650964883.1073741886.146634028724326/1559171104137271/?type=3&theater