Ādažos tiek īstenots projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana 1.kārtas LEADER programmas ietvaros

09.12.2017.

Saskaņā ar vietējās rīcības grupas “Gaujas Partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursa 1.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammas “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros tiek realizēts projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana”.

Projektu īsteno SIA “UVK Pakalpojumi” ar Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda, Ādažu novada domes un SIA “Ādažu Ūdens” atbalstu un tā rezultātā Ādažos pie Katlapu ceļa ir izbūvēts asfaltēts kompostēšanas lauks 1600 kvadrātmetru platībā. Kopējā teritorijas platība, kur tiks veikta saimnieciskā darbība ir 1 ha.

Kopējie finanšu līdzekļi, kas saistīti ar projekta sagatavošanu un realizāciju ir 200 tūkstoši EUR, no tām kompostēšanas lauka būvniecības izmaksas ir 148 tūkstoši EUR, kur paredzēts lauksaimniecības fonda līdzfinansējums 70 tūkstoši EUR. Būvdarbus veic Ādažu uzņēmums SIA “AL Ceļu Būve”.

Pēc būvdarbu pabeigšanas uz noasfaltētā laukuma tiks veikts kompostēšanas process, kā pildvielas dūņām izmantojot Ādažu novada zaļos atkritumus  - lapas, zāli, salmus, kuri tiks samaisīti kopā ar dūņām. Plānots, ka perspektīvā gatavais komposts tiks fasēts maisos, piegādājot to saimniecību un dārzu īpašniekiem.

 

 

SIA “UVK Pakalpojumi” valdes locekle Nadija Pūpola

5_logo_2015.jpg