Tiek organizēti semināri LEADER veida projektu iesniegumu iesniedzējiem

01.02.2012.

No 2012. gada 15. februāra līdz 16. martam biedrībā „Gaujas Partnerība” iespējams iesniegt projektu iesniegumus LEADER veida pasākumu īstenošanai Ādažu novadā. 1. kārta kā Lauku attīstības programmas (t.s. „lauku”), tā arī Rīcības programmas (t.s. „zivju”) rīcībām tikai izsludināta 2010. gadā, 2. kārta kā Lauku attīstības programmas (t.s. „lauku”), tā arī Rīcības programmas (t.s. „zivju”) rīcībām tikai izsludināta 2011. gadā, bet šogad notiek projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta.


Lai nodrošinātu sekmīgu projektu iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu, biedrība „Gaujas Partnerība” rīko divus seminārus par to, kā aizpildīt un iesniegt projektu iesniegumu veidlapas:

  • 2012. gada 20. februārī plkst. 18.30 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras un radošās izglītības centrā, Ceriņu zālē tiek rīkots seminārs „LEADER veida pasākumi lauku teritorijas attīstībai”. Seminārā tiks stāstīts par to, kā sagatavoties projektu iesniegšanai Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Prezentācija

  • 2012. gada 22. februārī plkst. 18.30 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras un radošās izglītības centrā, Ceriņu zālē, tiek rīkots seminārs „LEADER veida pasākumi zivju teritorijas attīstībai”. Seminārā tiks stāstīts par to, kā sagatavoties projektu iesniegšanai Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam pasākuma ietvaros.

Prezentācija

 

Biedrības „Gaujas Partnerība” pieņemšanas laiki:
EZF un ELFLA finanšu vadītājs Jānis Pērkons
pirmdiena-piektdiena: 10:00-13:00 (125.kab., Gaujas iela 33A, Ādaži);
EZF administratīvā vadītāja Ineta Martuzāne
pirmdienās: 14:00-17:00, trešdienās: 10:00-13:00 (240.kab., Gaujas iela 33A, Ādaži);
ELFLA administratīvā vadītāja Gunta Dundure
pirmdienās un ceturtdienās: 10:00-13:00 (240.kab., Gaujas iela 33A, Ādaži).


5_logo_LEADER