Ādažu novada domes Sociālais dienests īsteno projektu „Tehniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ādažu novada domes Sociālā dienesta Atbalsta centrā"

12.12.2012.

Šī gada sākumā biedrība „Gaujas Partnerība” izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanu, atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros, apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, kurā savu projektu iesniedza arī Ādažu novada domes Sociālais dienests.

 

Ādažu novada domes Sociālais dienesta projekts „Tehniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ādažu novada domes Sociālā dienesta Atbalsta centrā" šī projektu iesniegumu konkursa ietvaros tika atbalstīts un šobrīd  veiksmīgi ir īstenots.

Projekta ietvaros Atbalsta centra labiekārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu norisei tika iegādāts televizors ar DVD atskaņotāju, galda dators ar programmatūru, monitors, tintes printeris, nepārtrauktas barošanas bloks, USB atmiņas karte, projektors ar ekrānu un portatīvais dators.

Projekta kopējās izmaksas 3150.84 LVL ( ar PVN), no kuriem 2343.60 LVL finansē ELFLA, 807.24 LVL - Ādažu novada dome.

Jauna tehniskā aprīkojuma  iegāde ļauj pilnvērtīgāk  un kvalitatīvāk organizēt Atbalsta centra  darbību, atbalsta pasākumu ( semināru, lekciju, atbalsta grupu u.c. pasākumu) norisi, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu centra apmeklētājiem.

Iegūto aprīkojumu savā darbībā izmanto Atbalsta centrā darbojošās interešu un atbalsta grupas: Ādažu pensionāru biedrība, rokdarbu klubs „Ādažnieces”, bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām un riska ģimeņu bērnu radošo nodarbību apmeklētāji, nodarbinātību veicinošo pasākumu apmeklētāji u.c. interesenti.

 soc_leader_1_s

soc_leader_2_s

soc_leader_3_s

soc_leader_4_s


Ādažu novada domes Sociālais dienests

4_logo_laukiem