Biedrība «GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS» ir uzsākusi īstenot LEADER projektu

13.06.2017.

Biedrība «GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS» ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)» apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" līdzfinansēto projektu Nr. 16-04-AL16-A019.2202-000002 ir uzsākusi LED apgaismojuma ierīkošanu un cietā seguma izbūvi, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā.


Projektu plānots īstenot līdz 2017.gada 31.oktobrim, uzstādot 4 LED gaismekļus un izbūvējot asfaltbetona virskārtu esošai vieglās konstrukcijas atklātai sporta būvei - hokeja laukumam.

5 logo 2017