2017.gada 12.augustā SOIRA atklāj jauno siernīcu Ādažos, Gaujas ielā 8

07.08.2017.

2016. gadā biedrības "Gaujas Partnerības" izsludinātās atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās biedrības "Gaujas Partnerība" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam ieviešanai ietvaros tika apstiprināts SIA "SOIRA" projekts "Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes attīstībā un siera realizēšanai tirgū".

Projekta mērķis bija īstenojot projektu nostiprināt uzņēmuma konkurētspēju vietējā teritorijā, piedāvājot ar novadu saistītu produkciju, tādējādi veicinot Ādažu atpazīstamību Latvijā un ārpus tās, kā arī uzlabot uzņēmuma ekonomiskos rādītājus, iegādājoties jaudīgākas ražošanas iekārtas un papildinot materiāli tehnisko bāzi labākiem darba apstākļiem.

Soira 1

2017.gada 12.augustā SIA SOIRA atklās jauno siernīcu Ādažos, Gaujas ielā 8.

12:00 atklāšana
12:15 - 18:00 - atvērto durvju diena ražotnē - jautājumi, atbildes, degustācijas.

Jūsu biedrība "Gaujas Partnerība"