Uzlabota velo infrastruktūra Ādažu novadā

16.11.2017.

Veicinot sabiedrības iesaistīšanos aktīvā tūrisma un drošas velo infrastruktūras izmantošanā, Ādažu novada dome ir īstenojusi LEADER projektu "Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā".


Projekta mērķis ir labiekārtot ārtelpu un nodrošināt informāciju par Ādažu novadā esošajiem un plānotajiem velo maršrutiem. izveidojot trīs publiski pieejamus velo infrastruktūras objektus.
Projekta ietvaros ir izveidoti trīs publiski pieejami velo infrastruktūras objekti – divi Ādažos - Ataru ielā pie krustojum ar Gaujas ielu un stāvlaukumā pie Gaujas tilta un viens Alderos - Alderu pludmalē. Katrā objektā ir uzstādīti velostatīvi, velopumpji un velosipēdu remontu stendi.
Lai nodrošinātu informāciju par apskates objektiem Ādažu novadā, kā arī par esošajiem un plānotajiem velo maršrutiem, katrā izveidotajā velo infrastruktūras objektā uzstādīti informatīvie stendi un izstrādāts arī informatīvais materiāls - bukleti- par velomaršrutiem Ādažu novadā.
Projekta ietvaros ir nomarķēti divi jauni velomaršruti – reģionālais Nr.10, kas savieno Carnikavu ar Sēju un Raganu un vijas cauri Ādažu novadam no Ādažiem līdz ļķene un lokālais Nr.137 no Ādažu centra līdz Āņiem.
Projekta plānotās kopējās izmasas ir 16 321,44 EUR, t.sk., Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 11018.37EUR.

5 logo 2017