Seminārs „Leader as a driver for Rural Europe – workshop for new LAGs”

Šī gada 19.-20. janvārī Briselē 2 biedrības „Gaujas Partnerība” pārstāvji piedalījās seminārā „Leader as a driver for Rural Europe – workshop for new LAGs”. Seminārā piedalījās vietējās rīcības grupas (VRG) no visas ES dalībvalstīm – no katras valsts (arī no Latvijas) ~ 10 dalībnieki.