2011.gada februāra forums Baldonē

2010. gada 17. februārī Baldones novadā, sociālo pakalpojumu centrā „Mercendarbe” notika kārtējais Latvijas Lauku foruma rīkotais seminārs LEADER pieeja un teritoriālā kohēzija, kurā piedalījās arī biedrības „Gaujas Partnerība” biedri Inga Pērkone un Ineta Martuzāne.