6. Latvijas Kopienu Sporta spēles

Lai popularizētu kopienu iniciatīvu veidošanos Latvijā un veicinātu sadarbību starp partnerībām, netradicionālā veidā parādot kopienas idejas būtību – cilvēks palīdz cilvēkam Priekuļos 2011. gada 23. jūlijā notika 6. Latvijas Kopienu Spēlēs.