Jaunumi

Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadu pārstāvji dodas pieredzes apmaiņā uz Poliju

12.08.2019.

Īstenojot starptautisko sadarbības projektu “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana”, augusta sākumā 30 pārstāvji no Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju, Kujāvijas-Pomoržes vojevodisti. Šis bija jau otrais šāda veida brauciens projekta ietvaros, jo maija beigās Latvijā bija ieradušies Polijas vietējo rīcības grupu pārstāvji. Brauciena laikā tika apmeklēti un iepazīti: māla darbnīca, maizes cepšanas nams ar tradicionālo maizes krāsni, agrotūris ... lasīt tālāk

Instagram izaicinājums jauniešiem ar iespēju iegūt apmaksātu dalību Eiropas Lauku parlamenta pasākumā Spānijā novembrī

07.07.2019.

Eiropas Lauku parlaments atklāj Instagram izaicinājumu jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem – iespēja iegūt apmaksātu dalību Eiropas Lauku parlamenta pasākumā Spānijā novembrī   Kā piedalīties? Ko Tev nozīmē lauki? Pastāsti savu stāstu, ievietojot fotogrāfiju un aprakstu sociālajā tīklā Instagram ar tēmturi #RuralMe. Lai piedalītos konkursā, jāseko @europeanruralparliament. Stāstam jābūt angļu valodā. Ieraksta beigās jānorāda organizācija (šajā gadījumā Latvijas Lauku forums jeb Lat ... lasīt tālāk

Jaunās lauku attīstības paradigmas iedzīvināšanai, jāspēcina vietējās iniciatīvas – secina Lauku kopienu parlamentā

07.07.2019.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos. Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publi ... lasīt tālāk

Projekta „Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšanā” atklāšana

30.05.2019.

Šī gada 22. maijā ar konferenci „Vietējā kultūras mantojuma veicināšana un popularizēšana – labās prakses piemēri tūrisma attīstībā” tika atklāts starpvalstu sadarbības projekts „Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšanā” (turpmāk - Projekts). Seminārā piedalījās Projekta sadarbības partneri no Polijas un Latvijas uzņēmēji, kas darbojas tūrisma jomā. Konferencē uzstājās Latvijas tūrisma jomas eksperts Normunds Smaļinskis, Salacgrīvas un Ādažu tūrisma jomas pārstāvji. Ar savu skatījumu un piered ... lasīt tālāk

Sadarbības projekta “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšanā” atklāšana

11.05.2019.

Biedrībai “Gaujas Partnerība” maija noslēgums šogad ir īpaši darbīgs. Sadarbības projekta “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana” ietvaros no 2019. gada 21. līdz 25.maijam Ādažos un Salacgrīvā viesosies Polijas kolēģu delegācija no Vietējās rīcības grupas “Zakole Dolnej Wisły”. Vizītes laikā tiks apmeklēti dažādi Ādažu un Salacgrīvas tūrisma objekti un uzņēmēji, kas iesaistās tūrisma veidošanā attīstībā. Projekta un vizītes ietvaros notiks projekta atklāšana un tiek organizēts seminārs – " ... lasīt tālāk

Lielās Talkas ietvaros sakoptas konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros biedrības izveidotās atpūtas vietas

01.05.2019.

Biedrības “Gaujas Partnerība” biedri, to ģimenes locekļi un atbalstītāji Lielās Talkas ietvaros 2019. gada 27. un 28.aprīlī sakopa konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros izveidotās atpūtas vietas. Atpūtas vietas pie Gaujas – Āņos un Baltezerā kanāla pludmalē tika sakoptas sagrābjot lapas, zarus un atkritumus, bet atpūtas vietā Ādažos pie Gaujas tilta ne tikai tika sagrābtas lapas, zari un atkritumi, bet arī tiks pārkrāsots fotorāmis, galds un soli.

Biedrība “Gaujas Partnerība” Lielajā Talkā sakops konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros izveidotās četras atpūtas vietas

13.04.2019.

Biedrības “Gaujas Partnerība” biedri, to ģimenes locekļi un atbalstītāji Lielās Talkas ietvaros 2019. gada 27.aprīlī sakops konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros izveidotās četras atpūtas vietas. Tā kā atpūtas vietas pie Gaujas – Iļķenē un Āņos tika pagājušo gadu izveidotas, tad šīs vietas tiks sakoptas sagrābjot lapas, zarus un atkritumus, bet 2016. gadā izveidotajās atpūtas vietās Baltezerā kanāla pludmalē un Ādažos pie Gaujas tilta ne tikai tiks sagrābtas lapas, zari un atkritumi, bet ar ... lasīt tālāk

9.martā notiks informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtas ietvaros

30.01.2019.

Biedrība “Gaujas Partnerība” 2019.gada 16.janvārī izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstīb ... lasīt tālāk