ELFLA (2015-2020)»Sadarbības projekti»Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”

Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”

Ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 2018.gadā tika sagatavots un 2019. gada 5.augustā Lauku atbalsta dienestā apstiprināts projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” aktivitātē “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

2019. gada 8.augustā, Ķekavā, Doles Tautas namā ir notikusi otrā projekta partneru tikšanās, kurā iesaistītās puses vienojušās par īstenojamo aktivitāšu atbildīgajiem un projekta ieviešanas laika grafiku. 2019.gada oktobrī paredzēta visu 19 projektā iesaistīto pušu sadarbības līguma parakstīšana, šādi apstiprinot reģiona vienoto interesi par tūrisma attīstību.

Projektu iesniegušas 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība”. Plānots, ka projekta īstenošanā iesaistīsies 14 Rīgas apkārtnes novadi – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde, lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi.

Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcināt arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā.

Aicinām visus interesentus sekot līdzi informācijai biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv, vietējā laikrakstā “Ādažu Vēstis”, Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv! Ja ir radusies interese par Projektā plānotajām aktivitātēm, aicinām sazināties ar biedrību “Gaujas Partnerība”, rakstot uz e-pastu: gaujaspartneriba@inbox.lv

Aktivitātes:

  • No 2020. gada 8.-12. jūlijam Ādažu novadā notiks velo orientēšanās EXIT RĪGA kārtējais posms, kurā aicinām piedalīties ikvienu, neatkarīgi no vecuma un nodarbošanās. Jebkurā no piecām dienām sev ērtā laikā, veicot distanci ar velosipēdu un ievērojot 4 stundu kontrollaiku, ar aplikācijas QRENTEERINGS palīdzību ļaujieties aizraujošam piedzīvojumam mūsu novadā! https://ej.uz/ub99

    Lai uzzinātu vairāk par sacensību norisi un reģistrēšanos, apmeklē interneta vietni https://www.exitriga.lv/veloorientesanas.

    Ādaži Velo

    Exit Rīga velo orientēšanās 5.kārta Ādažu novadā

  • Pirmā sacensību kārta ““EXIT RĪGA” velo orientēšanās 2020” notiks Lielvārdes novadā no 2020.gada 20.-24.maijam. Sacensību nolikums un visa informācija par norisi tiks publicēta www.exitriga.lv un https://www.facebook.com/exitriga/ sekojiet līdzi! Nolikums.
  • 2020.gada 20.janvārī savu darbību uzsāk projekta "Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums" EXIT RĪGA Interneta vietne www.exitriga.lv.
  • 2019.gada 15.oktobrī Olainē Olaines 1.vidusskolas konferenču zālē visas 20 projektā iesaistītas puses sešas vietējās rīcības grupas un 14 pašvaldības (biedrība “Pierīgas Partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība” un 14 Rīgas apkārtnes novadi – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži ,Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde) parakstīja sadarbības līgumu, šādi apstiprinot reģiona vienoto interesi par tūrisma attīstību.

 

visi_logo_turisma_projektam.png