Biedrības „Gaujas Partnerība” padome

Biedrības „Gaujas Partnerība” padome (uz 10.04.2018.)

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Apraksts

1

Inga Pērkone

Padomes priekšsēdētāja

2

Jānis Tiļčiks

Padomes loceklis

3

Agris Bondars

Padomes loceklis

4

Vallija Ošiņa

Padomes locekle

5

Silvija Ose

Padomes locekle

6

Ernests Dreimanis

Padomes loceklis

7

Guna Kozlovska

Padomes locekle

8

Edgars Martuzāns

Padomes loceklis

9

Madara Zamarina

Padomes locekle

10

Jānis Beķers

Padomes loceklis

11

Edgars Verners

Padomes loceklis