Biedrības "Gaujas Partnerība" attīstības stratēģija

 

Ar 2014. gada septembra vēstuli no Lauku atbalsta dienesta ir apstiprinātas biedrības "Gaujas Partnerība" sagatavotās izmaiņas Vietējās attīstības stratēģijā, kuras tika veiktas atbilstoši 2009. gada 27. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai", 2011. gada 4. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" un 2008. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai" nosacījumiem.

 

Biedrības "Gaujas Partnerība" Attīstības stratēģija 2009.-2013. gadam (Ar 2014. gada grozījumiem)