Vispārīga informācija par sadarbību ar citām organizācijām

 

Kopš 2010. gada sākuma biedrība "Gaujas Partnerība" ir biedrības "Latvijas Lauku forums" biedrs.

 

Latvijas Lauku forums ir visas Latvijas lauku attīstības speciālistu un entuziastu komandas darbs kopīgu mērķu sasniegšanai.  Biedrība sadarbojas   ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ir vairāku lielāko Eiropas lauku organizāciju apvienību sadarbības tīklu biedrs.

Latvijas Lauku forums (LLF) ir dibināts 2004.gada 22.decembrī un reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 27.aprīlī. LLF apvieno Latvijas lauku nevalstiskās organizācijas, lai:

- veicinātu Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību;

- stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību;

- pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;

- sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām institūcijām.

Latvijas Lauku foruma trīs galvenie darbības virzieni ir sekojoši:

- Ietekmēt lauku attīstībai būtisku lēmumu pieņemšanu;

- Sekmēt lauku nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti;

- Veidot izpratni par lauku attīstību.

Biedrības "Latvijas Lauku forums" mājas lapa: http://llf.partneribas.lv/