Jaunumi

SIA “D & S” īsteno LEADER projektu konkursa 6.kārtā atbalstīto projektu “Zobārstniecības pakalpojumu modernizācija Ādažu novadā”

22.06.2021.

Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā atklāta projektu konkursa 6.kārtā, kas tika veikts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcības “Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana” ietvaros, SIA “D & S” saņēma līdzfinansējumu projekta “Zobārstniecības p ... lasīt tālāk

Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros ir iesniegti 2 projektu iesniegumi

15.01.2021.

Laika posmā no 2020.gada 23.novembra līdz 2020.gada 23.decembrim Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 6.kārtā. Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratē ... lasīt tālāk

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

15.10.2020.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20 ... lasīt tālāk

Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 5.kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

27.08.2020.

Laika posmā no 17.02.2020. līdz 17.03.2020. notika atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 5.kārtā pieejamais publiskais f ... lasīt tālāk

Ādažu novadā notika trīs ciemu plānošanas darbnīcas

26.08.2020.

Augusta sākumā biedrības “Gaujas Partnerība” pārstāvji tikās ar aktīvajiem novada iedzīvotājiem trijās ciemu plānošanas darbnīcās: - 1.augustā Garkalnē,  - 2.augustā Kadagā,  - 8.augustā Ādažos. Darbnīcās iedzīvotāji izmēģināja ietērpt viedo ciemu attīstības plānošanas pamatprincipu – esošo resursu un vietējā kopienā pastāvošo prasmju un zināšanu izmantošanu – praktiski īstenojamos mērķos un uzdevumos. Esam gandarīti, ka darbnīcās raisījās aktīvās diskusijas, radās daudzveidīgas at ... lasīt tālāk

Aicinām iesaistīties sava ciema attīstības plānošanā!

17.07.2020.

Biedrība “Gaujas Partnerība”, īstenojot konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” projektu “Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai”, organizēs pasākumus iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu līdzdalību savu ciemu attīstības plānošanā. Aicinām Ādažu novada iedzīvotājus tajos piedalīties un vairāk uzzināt par viedajiem ciemiem! Tiks rīkotas trīs šādas tikšanās. Pasākumu norises vieta un datums: 1.augustā Garkalnē, Garkalnes sporta laukumā, 2.augustā Kadagā, Kadagas sporta laukumā, 8.augustā Ād ... lasīt tālāk

BMX trasē Kadagā atklāta pasaules līmeņa starta barjera

11.07.2020.

Īstenojot jau otro LEADER projektu, biedrība “BMX Ādaži” Kadagas BMX trasē uzstādīja un 10.jūlijā atklāja modernu BMX starta barjeru ar laika mērīšanas un starta signāla iekārtām. Šāda starta barjera ir tikai trešā Latvijā (vēl tādas ir Rīgā un Valmierā). Tas dod iespēju Ādažu jauniešiem pilnvērtīgāk trenēties tuvu savai dzīvesvietai. Jāpainformē, ka Ādažu jaunieši jau šobrīd ar panākumiem startē gan Latvijas, gan Eiropas, gan pasaules čempionātos. BMX trase Kadagā tiek būvēta pēc visiem standa ... lasīt tālāk

Ādažu novadā notiks velo orientēšanās EXIT RĪGA kārtējais posms

03.07.2020.

No 2020. gada 8.-12. jūlijam Ādažu novadā notiks velo orientēšanās EXIT RĪGA kārtējais posms, kurā aicinām piedalīties ikvienu, neatkarīgi no vecuma un nodarbošanās. Jebkurā no piecām dienām sev ērtā laikā, veicot distanci ar velosipēdu un ievērojot 4 stundu kontrollaiku, ar aplikācijas QRENTEERINGS palīdzību ļaujieties aizraujošam piedzīvojumam mūsu novadā! https://ej.uz/ub99 Lai uzzinātu vairāk par sacensību norisi un reģistrēšanos, apmeklē interneta vietni https://www.exitriga.lv/veloorien ... lasīt tālāk

Izdots buklets par vietējā mantojuma veicināšanu uzņēmējdarbības vidē

15.06.2020.

Inovācija un mantojums ir priekšstati, kas īsti neasociējas viens ar otru. Vēsture un tradīcijas atšķiras no mūsdienīguma. Bet jūs varat parādīt vietējo mantojumu citādākā, pārsteidzošākā veidā, lai to atklātu no jauna. Ir vērts ieintriģēt apmeklētājus, pievērst iedzīvotāju uzmanību, piesaistīt un ieinteresēt to, kas attiecīgajā reģionā ir pievilcīgs gadiem ilgi. /citāts no bukleta “Labas prakses kodekss”/ 2019.gada janvārī, uzsākot projektu “Gudra pieeja vietējā mantojuma saglabāšanā”, biedrīb ... lasīt tālāk