Biedrība "Gaujas Partnerība" nākamajā plānošanas periodā plāno sadarboties ar biedrību “Jūras Zeme”

21.02.2023.

Nākamajā plānošanas periodā Jūras Zeme sadarbībā ar Gaujas Partnerību darbosies visā Ādažu novadā (līdz šim tikai Carnikavas pagastā).

Lai Jūras Zeme turpmāk varētu atbalstīt gan sabiedriska labuma iniciatīvas, gan uzņēmējdarbības projektus visā novadā ir izveidots sadarbības modelis ar Biedrība "Gaujas Partnerība" un ir uzsākts darbs pie kopējās Sabiedrības Virzītas Vietējās Attīstības stratēģijas izstrādes.

2023. gada 21. janvārī biedrības "Gaujas Partnerība" pārstāvji kopā biedrības “Jūras Zeme” pārstāvi devās iepazīšanās vizītē pa Ādažu pagastu un tā apdzīvotajām vietām.