Alderu un Garciema iedzīvotāji tiek aicināti uz sarunām par sava ciema nozīmīgajām vietām

05.08.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība”, īstenojot konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2022” projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”*, augustā organizē divus pasākumus ciemu iedzīvotājiem:

  • 10.augustā, plkst. 18.00, Alderos, Alderu parkā;
  • 20.augustā, plkst. 17.00, Garciemā, Mežciema ielā 26.

Pasākumu laikā plānotas sarunas par konkrētā ciema nozīmīgajām kultūrvēsturiskajām un iedzīvotājiem svarīgajām vietām. Ikviens Alderu, Garciema un apkārtējo ciemu iedzīvotājs tiek aicināts tajos piedalīties un dalīties ar savām pārdomām, atmiņām un priekšlikumiem par to, kas konkrētajā ciemā ir vēsturisks, svarīgs, īpaši izceļams un attīstāms! Sadarbībā ar Carnikavas novadpētniecības centra pārstāvjiem visus stāstījumus par Alderu un Garciema ciemiem plānots apkopot īpašās atmiņu grāmatās. Priecāsimies, ja uz pasākumu atnesīsiet gan savas atmiņas, gan kādu vēsturisku priekšmetu vai īpašu ciema bildi, kas vēl spilgtāk raksturotu ciema kultūrvēsturisko mantojumu. Pasākumā paredzētas gan sarunas un sirsnīga kopā būšana, gan cienasts un koka stādīšana.

 

*Projekta mērķis ir noorganizēt 4 vienas dienas pasākumus iedzīvotājiem četros Ādažu novada ciemos, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju informētību par novadā esošajām sporta un kultūras iespējām, sekmētu viņu diskusijas par savu ciemu nozīmīgajām kultūrvēsturiskajām vietām un aicinātu viņus iesaistīties kopīgās aktivitātēs. Ādažos 2.jūlijā biedrība informēja iedzīvotājus par sporta aktivitātēm, kas pieejamas Ādažu novadā. Carnikavā 27.jūlijā pie Carnikavas novadpētniecības centra plānotas radošās darbnīcas nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšana.