Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros ir iesniegti 8 projektu iesniegumi

19.12.2021.

Laika posmā no 2021.gada 17.novembra līdz 2021.gada 17.decembrim Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 7.kārtā.

Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Kopējais 7.kārtā pieejamais publiskais finansējums bija 140 773,79 EUR. Šajā kārtā projektu iesniegumus varēja iesniegt tikai 1.1. rīcībā Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Konkursa 7.kārtā tika iesniegti 8 projektu iesniegumi, kuros pieprasītā publiskā finansējuma summa ir 165 355,49 EUR, kas pārsniedz pieejamo finansējumu.

Ir uzsākta projektu iesniegumu vērtēšana. Biedrības vērtēšanas komisija mēneša laikā izvērtēs to atbilstību biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītas vietējai attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam, tos saranžējot pēc iegūto punktu skaita. Tālāk vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā to vērtēšanai atbilstībai Ministru kabineta noteikumu prasībām tiks nodoti tikai no biedrības puses atbalstītie projekti.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par dalību konkursā!

visi_logo_kopa.jpg