Projekta “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana” ietvaros Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadu pārstāvji dodas pieredzes apmaiņā uz Horvātiju

17.09.2019.

Īstenojot starptautisko sadarbības projektu “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana”, no 2019. gada 9. līdz 16. septembrim 30 pārstāvji no Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Horvātijas kalnaino reģionu kas ir vietējās rīcības grupas “Gorski kotar” darbības teritorija.  

Brauciena laikā tika apskatīts kāds medus un medus produkti šeit tiek ražoti, kādas ir vietējās liķieru ražošanas un lietošanas tradīcijas, kādi piena produkti šeit top, kādi vilnas izstrādājumi tiek veidoti, kā arī tika pastāstīts kādas problēmas ir augļkopībā un lauksaimniecībā un kā tās tiek risinātas. Kā arī tika parādīts kāds ir vietējais kultūras mantojums un kā tas tiek saglabāts un popularizēts.

Brauciens noslēdzās ar konferenci “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšanā”, kuras laikā Polijas, Latvijas un Horvātijas pārstāvji stāstīja par vietējo mantojumu un tā popularizēšanu savās teritorijās. Prof.dr. sc. Vuk Tvrtko Opačic pastāstīja lekciju "Dabas un kultūras mantojums kā tūrisma attīstības pamats Gorski kotarā" un dr.Anna Jeczmyk vadīja darba grupu "Labas prakses kodeksa izveidošana".

Projektu realizē biedrība “Gaujas Partnerība” un biedrība “Jūrkante” no Latvijas sadarbībā ar Polijas un Horvātijas vietējām rīcības grupām. Galvenais projekta mērķis ir izveidot kopīgu informatīvo materiālu – “Labās prakses kodeksu”, kurā tiks apkopoti ieteikumi, atziņas un piemēri par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, vietējā mantojam saglabāšanu un attīstību ar inovatīvām metodēm.

Aicinām visus interesentus sekot līdzi informācijai biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv, vietējā laikrakstā “Ādažu Vēstis”, Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv, kā arī iesaistīties Projekta ietvaros organizētajos pasākumos! Ja ir radusies interese par Projektā plānotajām aktivitātēm, aicinām sazināties ar biedrības “Gaujas Partnerība” sadarbības projektu koordinatori Agitu Dilāni, rakstot uz e-pastu: agita.dilane@gaujaspartneriba.lv.