Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadu pārstāvji dodas pieredzes apmaiņā uz Poliju

12.08.2019.

Īstenojot starptautisko sadarbības projektu “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana”, augusta sākumā 30 pārstāvji no Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju, Kujāvijas-Pomoržes vojevodisti. Šis bija jau otrais šāda veida brauciens projekta ietvaros, jo maija beigās Latvijā bija ieradušies Polijas vietējo rīcības grupu pārstāvji.

Brauciena laikā tika apmeklēti un iepazīti: māla darbnīca, maizes cepšanas nams ar tradicionālo maizes krāsni, agrotūrisma saimniecība “Gzinianka”, linsēkļu un citu augu eļļu ražošanas uzņēmums, Radzyń Chełmiński pils un lauku mājsaimnieču saieta nams. Ikviens braucējs varēja noskaidrot, kā darbojas katra no saimniecībām, pārliecināties par poļu darba tikumu un mīlestību pret savu dzimto vietu. Kā viena no svarīgākajām brauciena aktivitātēm bija konference “Vietējā kultūras mantojuma popularizēšana un vērtēšana – labā prakse”, kuras laikā Polijas, Latvijas un Horvātijas pārstāvji stāstīja par vietējo mantojumu un tā popularizēšanu savās teritorijās. Darba grupā “Labas prakses kodekss” tika turpināts runāt par elementiem un nosacījumiem, kas jāņem vērā, lai vietējo kultūras mantojumu padarītu pazīstamāku un pieejamāku kā līdz šim.

Projekts tiek īstenots no 2019. līdz 2020.gadam. Tā ietvaros vēl tiek organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Horvātiju, kur praksē tiks iepazīti tūrisma un neliela apjoma ražošanas uzņēmumu darbība šajā valstī.

Atgādinām, ka projektu realizē biedrība “Gaujas Partnerība” un biedrība “Jūrkante” no Latvijas sadarbībā ar Polijas un Horvātijas vietējām rīcības grupām. Galvenais projekta mērķis ir izveidot kopīgu informatīvo materiālu – “Labās prakses kodeksu”, kurā tiks apkopoti ieteikumi, atziņas un piemēri par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, vietējā mantojam saglabāšanu un attīstību ar inovatīvām metodēm.

Aicinām visus interesentus sekot līdzi informācijai biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv, vietējā laikrakstā “Ādažu Vēstis”, Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv, kā arī iesaistīties Projekta ietvaros organizētajos pasākumos! Ja ir radusies interese par Projektā plānotajām aktivitātēm, aicinām sazināties ar biedrības “Gaujas Partnerība” sadarbības projektu koordinatori Agitu Dilāni, rakstot uz e-pastu: agita.dilane@gaujaspartneriba.lv.