Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 2.kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

29.11.2017.

Jau tika ziņots, ka laika posmā no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 2.kārtā. Pieteikšanās tika izsludināta LAP pakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".


Kopējais 2.kārtā pieejamais publiskais finansējums abās aktivitātēs bija 107 795,27 EUR. Projektu iesniegumus varēja iesniegt kādā no 3 izsludinātajām rīcībām:
• 1.1. rīcībā, kas paredzēja uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanu (pieejamā atbalsta apmērs 83 290,10 EUR);
• 2.1. rīcībā, kas paredzēja vietējās teritorijas sakārtošanu (pieejamā atbalsta apmērs 14 610,11 EUR);
• 2.2. rīcībā, kas paredzēja sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu (pieejamā atbalsta apmērs 9 895,06 EUR).
Konkursa 2.kārtā tika iesniegti 13 projektu iesniegumi, kuros pieprasītā publiskā finansējuma summa bija 357 877,62 EUR, t.sk., 325 524,02 EUR tika pieprasīti rīcībā, kas paredz atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai (1.1.rīcībā).
Mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas biedrībā, biedrības vērtēšanas komisija izvērtēja to atbilstību biedrības izstrādātajam dokumentam "Biedrības "Gaujas Partnerība" sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam". Tālāk notika projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) – to atbilstībai Ministru kabineta noteikumu prasībām. 2017.gada novembrī noslēdzās projektu iesniegumu vērtēšana LAD un noskaidroti tie 2.kārtā iesniegtie projekti, kuriem būs pieejams Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums:
• Projekts "Alus darītavas iekārtu iegāde", projekta īstenotājs – SIA "Rose Brewery" (1.1.rīcībā).
SIA "Rose Brewery" ir 2015.gadā dibināts uzņēmums, kas Ādažos nodarbojas ar alus ražošanu. Lai paplašinātu savu darbību, nodrošinātu ekskluzīva alus brūvēšanu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un datorizētu aprīkojumu, projekta ietvaros plānots iegādāties 7 jaunas alus fermentēšanas tvertnes, glikola dzesētāju, pudeļu pildīšanas iekārtu, mazgāšanas iekārtu, etiķešu līmēšanas iekārtu, izveidot 3 jaunas darbavietas.
• Projekts "Andžeja Grauda bungu skolas Ādažu filiāles izveide", projekta īstenotājs – SIA "Andžeja Grauda bungu skola" (1.1.rīcībā).
Andžeja Grauda bungu skola ir vienīgā un galvenā skola bungu nozarē Latvijā. Projekta ietvaros plānots izveidot Andžeja Grauda bungu skolas filiāli Ādažos, kas kļūtu par galveno bundzinieku meku Latvijā, iedvesmojot bērnus un jauniešus jēgpilni pavadīt brīvo laiku un piepildīt savus sapņus. Projekta īstenošanai paredzēts gan uzbūvēt Bungu skolas ēku Ādažu novadā, gan iegādāties skolas darbības nodrošināšanai nepieciešamos pamatlīdzekļus.
• Projekts "BMX parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā kārta", projekta īstenotājs – biedrība "BMX Ādaži" (2.1.rīcībā).
Projekta mērķis ir radīt jaunas sporta iespējas Ādažu novada bērniem un jauniešiem, 2 gadu laikā izveidojot jaunu BMX trasi, kas būtu brīvi pieejama BMX sportistiem, ekstrēmā sporta veida piekritējiem, un kur organizēt BMX sacensības un treniņus. Ar šo projekta īstenošanu varētu pievērst visus novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, pavadot savu brīvo laiku aktīvi sportojot vai vienkārši pastaigājoties svaigā gaisā. Pieejamās BMX sporta iespējas būs jauna sabiedriskā aktivitāte ne tikai vietējiem iedzīvotājiem Ādažos un Kadagā, bet arī citiem novada iedzīvotājiem, kā arī no tālākiem novadiem (Carnikavas, Garkalnes, Sējas), tādējādi popularizējot Ādažu novada vārdu plašāk Latvijā.
• Projekts "Sporta aktivitāšu centra aprīkošana ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā", projekta īstenotājs – biedrība "GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS" (2.2.rīcībā).
Biedrība "GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS" ir sporta aktivitāšu organizācija Garkalnes ciemā. Projekta mērķis ir attīstīt sporta pasākumu organizēšanas tradīcijas, aprīkojot sporta aktivitāšu centru ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā, tādejādi popularizējot dažādus sporta veidus un organizējot sportiskas āra aktivitātes, īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu (daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas virs darbspējas vecumu, 15–25 gadus veci jaunieši, bezdarbnieki) un vietējās sabiedrības aktivitāti, rezultātā uzlabojot Ādažu iedzīvotāju fizisko un sociālo dzīves kvalitāti kopumā. Projekta ietvaros plānots iegādāties telti (zvaigzni) 50 m2 ar pagarinātajiem stariem un telts metāla konstrukcijas aizkarus, kā arī elektrības ģeneratoru.
• Projekts "Tautas tērpi Senioru deju kolektīvam "DĒKA"", projekta īstenotājs – biedrība "Ādažu novada pensionāru biedrība" (2.2.rīcībā).
Biedrības "Ādažu novada pensionāru biedrība" viens no galvenajiem mērķiem ir Ādažu novada pensijas vecuma senioru iesaistīšana pašdarbības kolektīvos un tautas seno tradīciju uzturēšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Projekta mērķis ir izveidot pilnu tautas tērpu komplektu senioru deju kolektīvam "DĒKA", piesaistīt vairāk pensijas vecuma cilvēku aktīvam dzīvesveidam, sagatavoties Valsts simtgadei un piedalīties tai veltītajos Dziesmu un deju svētkos.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par dalību biedrības organizētajā projektu konkursā! Aicinām sekot līdzi informācijai par iespēju pieteikties nākamajā konkursa kārtā!

5_logo_2015.jpg